Plan miasta

Interaktywny Plan Gdańska

Interaktywny Plan Gdańska (IPG) jest zaawansowaną aplikacją udostępniającą zasoby systemu informacji przestrzennej Miasta Gdańska w sieci internetowej. Aplikacja, która jest częścią portalu informacji przestrzennej gis.gdansk.pl została przygotowana przez Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku i firmę Archipelag.NET. Jest to kolejna wersja aplikacji dostępnej od blisko 10 lat na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W celu przeglądania zasobu mapowego Interaktywnego Planu Gdańska zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek  Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Zakres publikowanych informacji

Nowy IPG bazuje na rozwiązaniach serwerowych ESRI ArcGIS . W skład aplikacji wchodzą następujące zestawy mapowe:

  • Szczegółowy plan miasta, zawierający elementy mapy ewidencyjnej
  • Mapa własności gruntów
  • Fotomapy z 2014, 2011 i 2008 r.
  • Historyczny plan miasta z 1940 r
  • Mapa zbiorcza planów zagospodarowania przestrzennego
  • Mapa hipsometryczna – model wysokości terenu
  • Saur Neptun Gdańsk

Powyższe zestawy mapowe są zintegrowane przestrzennie, co oznacza, że użytkownik pozyskuje różne informacje o wybranym fragmencie miasta pozostając wciąż w tym samym widoku mapy. Nawigacja odbywa się intuicyjnie i płynnie. Internauta ma możliwość kontroli wyświetlanej lub drukowanej treści mapy poprzez kontrole nad aktywnymi zestawami warstw. Obszar zainteresowania można sobie wydrukować w wysokiej rozdzielczości, w wybranym formacie graficznym lub przesłać innym osobom link do tego obszaru. IPG bazuje na warstwach systemu informacji przestrzennej Miasta Gdańska, integrując informacje pochodzące z różnych wydziałów Urzędu Miejskiego. Jest jednym z najobszerniejszych, ogólnodostępnych opracowań internetowych tego typu nie tylko w Polsce, ale również w Europie – zarówno pod względem zakresu merytorycznego, jak i funkcjonalnego.

Dlaczego warto korzystać z interaktywnego planu Gdańska (IPG), zamiast z jednego z komercyjnych dużych portali mapowych np. Mapy Google?

Przede wszystkim ze względu na zakres merytoryczny i szczegółowość map. W największej skali IPG ulice są narysowane poligonem „od krawężnika do krawężnika”. Budynki mają obrysy takie, jak w zasobie geodezyjnym. Widoczne są nie tylko numery adresowe, ale również granice działek i ich numery ewidencyjne – rysunek mapy bazuje na uproszczonej mapie ewidencji gruntów i budynków.

Tylko w interaktywnym planie Gdańska otrzymujemy zintegrowane przestrzennie różnorodne tematyczne opracowania mapowe, w tym plan historyczny. IPG zawiera mapę zbiorczą planów zagospodarowania przestrzennego. Po kliknięciu na wybrany plan pojawia się okienko informacyjne o uchwalonym planie miejscowym oraz link do właściwego rysunku planu. IPG zawiera mapę własności gruntów, która obrazuje stosunki własnościowe w obrębie granic administracyjnych miasta.

Zestawy mapowe są często aktualizowane, tak aby odzwierciedlać dynamicznie zmieniające się środowisko miejskie. Średni czas między aktualizacji treści to miesiąc.

Autorzy opracowania rozważają wprowadzenie w przyszłości elementów wizualizacji trójwymiarowej, pozwalającej na analizę przestrzeni miejskiej w bardziej intuicyjny sposób, a po przejściu przez administrację na mapę katastralną, integrującą ewidencję gruntów prowadzoną przez gminę z księgami wieczystymi prowadzonymi przez sąd, również uwzględnienie jej w kolejnych wersjach interaktywnego planu Gdańska.

Urząd Miejski w Gdańsku zastrzega, że dane publikowane w IPG mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek działań o charakterze prawnym oraz że nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika publikowanych informacji.

Wszelkie uwagi odnośnie działania aplikacji, ewentualnych błędów i propozycji rozszerzenia planu miasta prosimy kierować do Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku (e-mail: mapa@gdansk.gda.pl ).