MAPY

System Informacji Przestrzennej Gdańska

Biuro Informatyki przygotowało kilka zestawów map w formacie pdf, które można pobrać i wykorzystać we własnych opracowaniach.

Uproszczony Plan Miasta Gdańska

Uproszczony plan Gdańska przygotowany został w dużym rozmiarze i dobrej rozdzielczości. Plan można skalować i drukować zarówno w mniejszym, jak i większym od oryginału formacie papieru.

Mapa Obrębów Ewidencji Gruntów Miasta

Mapa podziału na obręby geodezyjne będzie pomocna w lokalizacji interesującego obszaru w powiązaniu z ewidencją gruntów i mapą własności

Znakowane Szlaki Turystyki Pieszej

Mapa znakowanych szlaków turystyki pieszej przyda się przy planowaniu pieszych wycieczek i spacerów po Gdańsku. Więcej informacji https://www.gdansk.pl/turystyka/znakowane-szlaki-turystyki-pieszej-na-terenie-gdanska,a,624.html oraz http://pomorskieszlakipttk.pl

Obiekty sportowo-rekreacyjne

Mapa prezentująca na terenie miasta rozmieszczenie obiektów sportowo-rekreacyjnych

Mapa rowerowa Gdańska

Mapa przedstawiająca przebieg dorgowej infrastruktury rowerowej Gdańska. Opracowana i aktualizowana przez http://www.rowerowygdansk.pl/. Stan na marzec 2021 r.