about img

IPG

Interaktywny Plan Gdańska

Interaktywny plan Gdańska (IPG) jest zaawansowaną aplikacją udostępniającą zasoby systemu informacji przestrzennej Miasta Gdańska w sieci internetowej. Aplikacja, która jest częścią portalu informacji przestrzennej gis.gdansk.pl została przygotowana przez Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku i firmę QuaSea Lab. Jest to zupełnie nowa wersja aplikacji dostępnej od blisko 11 lat na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a nowe, wydajniejsze rozwiązania sprzętowe pozwolą na efektywniejszą pracę z mapami

Stale rozbudowywane miejskie zasoby SIP administrowane przez Biuro Informatyki obejmują obecnie około 150 tematycznych warstw mapowych. Warstwy o podstawowym znaczeniu dla miasta (budynki, działki, ulice itp.) są utrzymywane przez Biuro Informatyki i Wydział Geodezji, a plany przestrzenne tworzone przez Biuro Rozwoju Gdańska są przetwarzane przez Wydział Urbanistyki i Architektury.


Zakres i sposób publikowanych informacji

IPG bazuje na rozwiązaniach serwerowych ESRI ArcGIS. W skład aplikacji wchodzą obecnie następujące zestawy mapowe:

• Plan miasta, zawierający elementy mapy ewidencyjnej

• Mapa własności gruntów

• Fotomapy z 2000, 2008, 2011 i 2014 r.

• Historyczny plan miasta z 1940 r.

• Mapa zbiorcza planów zagospodarowania przestrzennego

• Mapa hipsometryczna – model wysokości terenu

• Schemat zasięgu ujęć wody

• Mapa rowerowa

Powyższe zestawy mapowe są zintegrowane przestrzennie, co oznacza, że użytkownik pozyskuje różne informacje o wybranym fragmencie miasta pozostając wciąż w tym samym widoku mapy. Internauta ma też możliwość zmiany wyświetlanej lub drukowanej treści mapy poprzez kontrolę nad aktywnymi zestawami warstw. Obszar zainteresowania można wydrukować w wysokiej rozdzielczości, w wybranym formacie graficznym lub przesłać innym osobom link do tego obszaru. W największej skali IPG ulice są narysowane poligonem, a budynki mają obrysy takie, jak w zasobie geodezyjnym. Widoczne są nie tylko numery adresowe, ale również granice działek i ich numery ewidencyjne.

Zestawy mapowe są często aktualizowane, tak aby odzwierciedlać dynamicznie zmieniające się środowisko miejskie. Średni czas między aktualizacją treści to jeden miesiąc.

Urząd Miejski w Gdańsku zastrzega, że dane publikowane w IPG mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek działań o charakterze prawnym oraz że nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika publikowanych informacji.


Wszelkie uwagi odnośnie działania aplikacji, ewentualnych błędów i propozycji rozszerzenia planu miasta prosimy kierować do Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku (e-mail: mapa@gdansk.gda.pl ).

Pod następującymi adresami opublikowane zostały serwisy WMS dla wybranych zestawów mapowych:

Mapa bazowa:

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_mapa_miasta/MapServer/WMSServer

Numeryczny Model Terenu

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_NMT/MapServer/WMSServer

Numeryczny Model Powierzchni Terenu

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_NMTP/MapServer/WMSServer

Ortofotomapa z roku 2018:

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_orto2018/MapServer/WMSServer

Ortofotomapa z roku 2016:

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_orto2016/MapServer/WMSServer

Ortofotomapa z roku 2014:

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_orto2014/MapServer/WMSServer

Ortofotomapa z roku 2008:

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_orto2008/MapServer/WMSServer

Ortofotomapa z roku 2000:

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_orto2000/MapServer/WMSServer

Mapa własności gruntów:

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_mapa_wlasnosci/MapServer/WMSServer

MPZP - obowiązujące:

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_plany_obowiazujace/MapServer/WMSServer

MPZP - oczekujące na publikację:

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_plany_oczekujace/MapServer/WMSServer

MPZP - w toku sporządzania:

http://mapa.gdansk.gda.pl/arcgis/services/IPG3_plany_w_toku_sporzadz/MapServer/WMSServer


Zapraszamy również do zapoznania się z Instrukcją podłączenia serwisów WMS IPG