Interaktywny Plan Gdanska
Plan miasta
Interaktywny Plan Miasta
Zapraszamy do zapoznania się z Interaktywnym Planem Miasta Gdańska.
Mapa Porządku
Mapa porządku
Częścią IPG jest Mapa Porządku umożliwiająca zgłaszanie zdarzeń na terenie miasta.
Plany Zagospodarowania
Plany zagospodarowania
Mapa umożliwia przegląd aktualnych planów zagospodarowania dla Miasta Gdańska.
Ortofotomapa 2012
Ortofotomapa 2011
Częścią IPG jest również Fotomapa z 2011 r, wraz z naniesionymi opisami ulic oraz punktami POI.

Interaktywny Plan Gdańska

Interaktywny Plan Gdańska (IPG) jest zaawansowaną aplikacją udostępniającą zasoby systemu informacji przestrzennej Miasta Gdańska w sieci internetowej. Aplikacja, która jest częścią portalu informacji przestrzennej gis.gdansk.pl została przygotowana przez Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku i firmę Archipelag.NET. Jest to kolejna wersja aplikacji dostępnej od blisko 10 lat na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W celu przeglądania zasobu mapowego Interaktywnego Planu Gdańska zalecamy używanie najnowszych wersji przeglądarek  Mozilla Firefox lub Google Chrome.

Zakres publikowanych informacji

Nowy IPG bazuje na rozwiązaniach serwerowych ESRI ArcGIS . W skład aplikacji wchodzą następujące zestawy mapowe:

  • Szczegółowy plan miasta, zawierający elementy mapy ewidencyjnej
  • Mapa własności gruntów
  • Fotomapy z 2014, 2011 i 2008 r.
  • Historyczny plan miasta z 1940 r
  • Mapa zbiorcza planów zagospodarowania przestrzennego
  • Mapa hipsometryczna – model wysokości terenu
  • Saur Neptun Gdańsk

Powyższe zestawy mapowe są zintegrowane przestrzennie, co oznacza, że użytkownik pozyskuje różne informacje o wybranym fragmencie miasta pozostając wciąż w tym samym widoku mapy. Nawigacja odbywa się intuicyjnie i płynnie. Internauta ma możliwość kontroli wyświetlanej lub drukowanej treści mapy poprzez kontrole nad aktywnymi zestawami warstw. Obszar zainteresowania można sobie wydrukować w wysokiej rozdzielczości, w wybranym formacie graficznym lub przesłać innym osobom link do tego obszaru. IPG bazuje na warstwach systemu informacji przestrzennej Miasta Gdańska, integrując informacje pochodzące z różnych wydziałów Urzędu Miejskiego. Jest jednym z najobszerniejszych, ogólnodostępnych opracowań internetowych tego typu nie tylko w Polsce, ale również w Europie – zarówno pod względem zakresu merytorycznego, jak i funkcjonalnego.

Dlaczego warto korzystać z interaktywnego planu Gdańska (IPG), zamiast z jednego z komercyjnych dużych portali mapowych np. Mapy Google?

Przede wszystkim ze względu na zakres merytoryczny i szczegółowość map. W największej skali IPG ulice są narysowane poligonem „od krawężnika do krawężnika”. Budynki mają obrysy takie, jak w zasobie geodezyjnym. Widoczne są nie tylko numery adresowe, ale również granice działek i ich numery ewidencyjne – rysunek mapy bazuje na uproszczonej mapie ewidencji gruntów i budynków.

Tylko w interaktywnym planie Gdańska otrzymujemy zintegrowane przestrzennie różnorodne tematyczne opracowania mapowe, w tym plan historyczny. IPG zawiera mapę zbiorczą planów zagospodarowania przestrzennego. Po kliknięciu na wybrany plan pojawia się okienko informacyjne o uchwalonym planie miejscowym oraz link do właściwego rysunku planu. IPG zawiera mapę własności gruntów, która obrazuje stosunki własnościowe w obrębie granic administracyjnych miasta.

Zestawy mapowe są często aktualizowane, tak aby odzwierciedlać dynamicznie zmieniające się środowisko miejskie. Średni czas między aktualizacji treści to miesiąc.

Autorzy opracowania rozważają wprowadzenie w przyszłości elementów wizualizacji trójwymiarowej, pozwalającej na analizę przestrzeni miejskiej w bardziej intuicyjny sposób, a po przejściu przez administrację na mapę katastralną, integrującą ewidencję gruntów prowadzoną przez gminę z księgami wieczystymi prowadzonymi przez sąd, również uwzględnienie jej w kolejnych wersjach interaktywnego planu Gdańska.

Urząd Miejski w Gdańsku zastrzega, że dane publikowane w IPG mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek działań o charakterze prawnym oraz że nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika publikowanych informacji.

Wszelkie uwagi odnośnie działania aplikacji, ewentualnych błędów i propozycji rozszerzenia planu miasta prosimy kierować do Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku (e-mail: mapa@gdansk.gda.pl ).